http://www.ubytovanizdechov.cz

 

http://ubytovani.pampeliska.cz/zdechov/zahradni-domek-CZ1094/

 

http://www.e-chalupy.cz/beskydy/zdechov-ubytovani-chata-pronajmuti-0626.php

 

http://www.e-chalupy.cz/beskydy/ubytovani-zdechov-chata-pronajem-2011.php